Tag: #Management

EP21: สร้างแรงจูงใจด้วย gamification

พูดถึงคำว่า “เกม” หลายๆ คนคงมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไป บางคนก็อาจมองว่าเป็นสิ่งที่สนุกสนาน บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเสียเวลา แต่เชื่อได้ว่าทุกๆ คนคงเคยผ่านการเล่นเกมอะไรซักอย่างกันมาแล้วอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเกมเล็กอย่างอย่าง Solitaire, Minesweeper, tetris หรือเกมจริงจังบนเครื่อง console ฯลฯ ซึ่งจุดประสงค์ที่สำคัญของการเล่นเกมหลักๆ คือเพื่อการสร้างความบันเทิงให้กับผู้เล่น (แน่นอนว่าถ้าเล่นแล้วไม่สนุก เราก็คงไม่เล่นต่อจริงมั้ยครับ) ดังนั้นสิ่งที่ผู้พัฒนาเกมพยายามทำคือการสร้างให้เกิดแรงจูงใจกับผู้เล่น…

EP20 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเพื่อการยกระดับงานบริการ e-service

เนื่องจากผู้เขียนได้รับมอบหมายให้มาบรรยายหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเพื่อการยกระดับงานบริการ e-service” ให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ต้องดำเนินการพัฒนาการบริการให้เป็นรูปแบบดิจิทัล คิดว่าเนื้อหาที่เตรียมไว้สำหรับบรรยายน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นๆ เพราะหลักการนี้ไม่ได้ใช้เพียงแค่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ หน่วยงานที่กำลังต้องการพัฒนาเข้าสู่ระบบ e-service จึงขอนำมาเขียนเป็นบทความไว้ดังนี้ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ไม่ใช่เพียงแค่การนำเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือมาใช้เท่านั้น แต่เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนผ่านบริการที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความสะดวก และสร้างความโปร่งใสในการให้บริการ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร…

EP17: Check-in คืออะไร ใครๆก็พูดกัน

กระแสที่เกี่ยวข้อวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานขององค์กรมีการปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบ Continuous performance management โดยเฉพาะ buzzword ที่มีการกล่าวถึงกันอย่างมากคำหนึ่งคือคำว่า “Check-in” วันนี้บทความของ Management in Action เราชวนมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง Check-in กันครับ Check-in คืออะไร แล้วทำไมถึงมีความสำคัญกับองค์กร? ด้วยสภาพแวดล้อมขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นรวมถึงการที่องค์กรต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในรูปแบบต่างๆ…

EP14: เมื่ออนาคตคือความไม่แน่นอน การเตรียมพร้อมในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ที่ผ่านมาผู้เขียนได้กล่าวถึงเครื่องมือที่น่าสนใจเครื่องมือหนึ่งเพื่อมาใช้ในการสำรวจและมองเห็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์และปัจจัยที่คาดไม่ถึง (Unexpected) และมีความไม่แน่นอน (Uncertainty) ในรูปแบบต่างๆ ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Scenario Planning กันไปแล้ว (EP12: Scenario Planning กับการวางแผนเชิงกลยุทธ์) เมื่อเราทราบสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการคือการเชื่อมโยง Scenario ที่ประเมินไว้ไปสู่การจัดทำกลยุทธ์ จากการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาอย่าง Bain &…

EP13: เครื่องมือทางการจัดการกับการนำมาใช้ในองค์กร

เครื่องมือทางการจัดการหรือที่เราเรียกว่า Management Tools ที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีอยู่อย่างมากมาย และมีพัฒนาการในแต่ละช่วงเวลามาอย่างต่อเนื่อง ในความเห็นของผู้เขียนเครื่องมือทางการจัดการก็เปรียบเสมือนอุปกรณ์ในการทำครัว ทั้งรูปแบบของอาหารและวัฒนธรรมของแต่ละที่ก็ล้วนมีความแตกต่างกันออกไป การที่เราจะทำอาหารออกมาอร่อยได้นั้นนอกจากเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมมาใช้แล้วเรายังต้องเลือกเครื่องมือที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับอาหารที่เรากำลังจะทำอยู่รวมถึงใช้มันอย่างถูกต้องด้วยเช่นเดียวกัน หากเปรียบเทียบเรื่องดังกล่าวกับองค์กรก็เช่นเดียวกัน นอกจากองค์ประกอบหลักขององค์กรที่จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อันได้แก่ 4’M คือ คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) และ การจัดการ…

EP12: Scenario Planning กับการวางแผนเชิงกลยุทธ์

การวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรในทุกๆ แห่งจะต้องมีการจัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นเป้าหมายและการดำเนินงานที่ชัดเจนของคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำในรูปแบบที่เป็นทางการอย่างตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรืออาจจะทำในรูปแบบ Canvas ง่ายๆ เพียงหนึ่งหน้าก็ตาม เพราะหากองค์กรใดไม่มีแผนหรือกลยุทธ์ที่ชัดเจน ก็เปรียบเสมือนเรือที่ขาดหางเสือไม่รู้จะเดินไปในทิศทางใด ไม่ทราบว่าอะไรคือเป้าหมายที่ต้องการจะไปให้ถึง สุดท้ายแล้วก็อาจจะว่ายวนไปมาไม่ถึงฝั่งฝันที่ต้องการซักทีก็เป็นได้ ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์นั้นขั้นตอนที่สำคัญก่อนที่จะกำหนดกลยุทธ์ได้นั้นคือต้องเข้าใจบริบท (Context) ที่เกี่ยวข้องก่อน ในขั้นตอนนี้จะเรียกว่า “การวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ (Strategic Analysis)” หรือ “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง…

EP11: เริ่มต้นอย่างไร ถ้าอยากเข้าใจลูกค้า

มาถึงเวลานี้ หลายๆ หน่วยงานคงเริ่มกลับมาทำงานกันอีกครั้ง สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือองค์กรจะก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างไร เชื่อว่าแผนกลยุทธ์หรือแผนงานที่เคยวางไว้ก่อนหน้าที่มีอยู่อาจจะไม่ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมารวมถึงรูปแบบความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ดังนั้นสิ่งที่องค์กรควรพิจารณาคือการมองภาพในอนาคต พยายามประเมินให้เห็นถึงรูปแบบความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เพื่อแสวงหาโอกาสและมองความท้าทายที่เกิดขึ้น และจัดทำกลยุทธ์หรือแผนงานที่เหมาะสมเพื่อรองรับต่อไป มุมมองหนึ่งที่สำคัญในการวิเคราะห์เพื่อแสวงหาโอกาสและความท้าทายทางกลยุทธ์ คือการทำความเข้าใจลูกค้าหรือผู้รับบริการอย่างลึกซึ้งให้ได้มากที่สุด ในระยะหลังเราจะพบว่าแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจลูกค้าได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น เราจะพบคำพูดมากมายที่เกี่ยวข้อง เช่น Customer Pain Point, Customer Persona,…

EP10: How to modify The Customer Journey in COVID-19 crisis

ในขณะที่สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ทั่วโลกยังคงเป็นอย่างต่อเนื่อง ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมีเพิ่มขึ้นในหลายๆประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 63 จำนวนผู้ติดเชื้อ 2,897,645 ราย เสียชีวิต 202,880 ราย หายติดเชื้อ 817,034 ราย) ในขณะเดียวกันในบางประเทศเริ่มมีการดำเนินการคลายมาตรการหรือปลดการ…

How to create organizational environment for innovation

ภายใต้กระแสทางการเมืองในบ้านเราจากการยุบพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง สิ่งที่ตามมาจากประชาชนและคนหลายๆ กลุ่มคือการออกมาเรียกร้องให้ฟังเสียงประชาชน การให้ความสำคัญต่อความคิดของคนกลุ่มต่างๆ รวมถึงคนรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการเมืองกัน หันกลับมามองที่องค์กรบ้าง ในปัจจุบันองค์กรที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากมักจะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนจากนวัตกรรม (Innovation) และความคิด (Idea) ใหม่ๆ จากบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งจากการศึกษาของ MIT Sloan พบว่า องค์กรที่มี Idea จำนวนมาก…

Evolution of Performance Management หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานจะไม่ใช่สิ่งสำคัญขององค์กรอีกต่อไป ? (ตอนที่ 2)

Evolution of Performance Management หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานจะไม่ใช่สิ่งสำคัญขององค์กรอีกต่อไป ? (ตอนที่ 2) เมื่อระบบประเมินผลในรูปแบบเดิมๆ ถูกตั้งประเด็นขึ้นอย่างแพร่หลายว่าเป็นระบบที่ไม่เกิดประโยชน์กับองค์กร (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในตอนที่ 1) คำถามคือแล้วองค์กรยังจำเป็นต้องมีระบบประเมินผลอยู่หรือไม่? หรือควรเป็นไปในรูปแบบใด ในมุมมองของผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานยังคงมีความสำคัญกับหลายๆ องค์กรอยู่ แต่คงจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบเดิมๆ อีกต่อไป การประเมินผลเพียงเพื่อให้คะแนน จ่ายผลตอบแทน…