Author: nart.chantawong

EP12: Scenario Planning กับการวางแผนเชิงกลยุทธ์

การวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรในทุกๆ แห่งจะต้องมีการจัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นเป้าหมายและการดำเนินงานที่ชัดเจนของคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำในรูปแบบที่เป็นทางการอย่างตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรืออาจจะทำในรูปแบบ Canvas ง่ายๆ เพียงหนึ่งหน้าก็ตาม เพราะหากองค์กรใดไม่มีแผนหรือกลยุทธ์ที่ชัดเจน ก็เปรียบเสมือนเรือที่ขาดหางเสือไม่รู้จะเดินไปในทิศทางใด ไม่ทราบว่าอะไรคือเป้าหมายที่ต้องการจะไปให้ถึง สุดท้ายแล้วก็อาจจะว่ายวนไปมาไม่ถึงฝั่งฝันที่ต้องการซักทีก็เป็นได้ ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์นั้นขั้นตอนที่สำคัญก่อนที่จะกำหนดกลยุทธ์ได้นั้นคือต้องเข้าใจบริบท (Context) ที่เกี่ยวข้องก่อน ในขั้นตอนนี้จะเรียกว่า “การวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ (Strategic Analysis)” หรือ “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง…

EP11: เริ่มต้นอย่างไร ถ้าอยากเข้าใจลูกค้า

มาถึงเวลานี้ หลายๆ หน่วยงานคงเริ่มกลับมาทำงานกันอีกครั้ง สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือองค์กรจะก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างไร เชื่อว่าแผนกลยุทธ์หรือแผนงานที่เคยวางไว้ก่อนหน้าที่มีอยู่อาจจะไม่ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมารวมถึงรูปแบบความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ดังนั้นสิ่งที่องค์กรควรพิจารณาคือการมองภาพในอนาคต พยายามประเมินให้เห็นถึงรูปแบบความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เพื่อแสวงหาโอกาสและมองความท้าทายที่เกิดขึ้น และจัดทำกลยุทธ์หรือแผนงานที่เหมาะสมเพื่อรองรับต่อไป มุมมองหนึ่งที่สำคัญในการวิเคราะห์เพื่อแสวงหาโอกาสและความท้าทายทางกลยุทธ์ คือการทำความเข้าใจลูกค้าหรือผู้รับบริการอย่างลึกซึ้งให้ได้มากที่สุด ในระยะหลังเราจะพบว่าแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจลูกค้าได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น เราจะพบคำพูดมากมายที่เกี่ยวข้อง เช่น Customer Pain Point, Customer Persona,…

EP10: How to modify The Customer Journey in COVID-19 crisis

ในขณะที่สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ทั่วโลกยังคงเป็นอย่างต่อเนื่อง ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมีเพิ่มขึ้นในหลายๆประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 63 จำนวนผู้ติดเชื้อ 2,897,645 ราย เสียชีวิต 202,880 ราย หายติดเชื้อ 817,034 ราย) ในขณะเดียวกันในบางประเทศเริ่มมีการดำเนินการคลายมาตรการหรือปลดการ…

เราจะเตรียมพร้อมอย่างไรสำหรับ New Normal ของโลกเรา

จากบทความตอนที่ผ่านมา เราได้กล่าวแนวทางการเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ CoVID-19 จากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในระดับโลกกันไปแล้ว วันนี้เราได้ประสบการณ์จริงจากผู้ที่ทำงานอยู่ในบริษัทข้ามชาติชั้นนำ คุณแอร์เป็นหนึ่งในคนไทยที่มีโอกาสก้าวไปดำรงตำแหน่งที่สำคัญของบริษัทชั้นนำในระดับโลก มาลองดูครับว่าจากประสบการณ์จริง บริษัทชั้นนำในระดับโลกมีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างไร และเรื่องใดที่บริษัทควรให้ความสำคัญ ขออนุญาตแชร์ความคิดและไอเดียให้กับธุรกิจองค์กรและเพื่อนๆที่ประเทศไทยนะคะ แอร์มองว่าเหตุการณ์โควิทครั้งนี้เป็นการ push ให้ทุกคน go out from comfort zone แบบทั้งระบบทั่วโลก และจะเป็นการพลิก…

EP8: องค์กรควรเตรียมการอย่างไรเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19

ภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลอย่างมากต่อการดำเนินงานขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเตรียมการขององค์กรเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเข้ามามีความสำคัญอย่างมากที่จะต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที เพื่อลดความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์กร บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในระดับโลกอย่าง Mckinsey, KPMG, PwC ได้ประเมินสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้หลายแนวทาง ทั้งในรูปแบบที่ไม่รุนแรงมาก หรือในกรณีที่สถานการณ์รุนแรงอาจจะส่งผลกระทบไปถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2021 เลยทีเดียว นอกจากนั้นบริษัทที่ปรึกษาเหล่านั้นยังได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของภาคธุรกิจเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถสรุปองค์ประกอบที่สำคัญที่องค์กรควรจะต้องเตรียมพร้อมรับมือได้ดังนี้ 1.ให้ความสำคัญกับบุคลากร…

How to create organizational environment for innovation

ภายใต้กระแสทางการเมืองในบ้านเราจากการยุบพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง สิ่งที่ตามมาจากประชาชนและคนหลายๆ กลุ่มคือการออกมาเรียกร้องให้ฟังเสียงประชาชน การให้ความสำคัญต่อความคิดของคนกลุ่มต่างๆ รวมถึงคนรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการเมืองกัน หันกลับมามองที่องค์กรบ้าง ในปัจจุบันองค์กรที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากมักจะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนจากนวัตกรรม (Innovation) และความคิด (Idea) ใหม่ๆ จากบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งจากการศึกษาของ MIT Sloan พบว่า องค์กรที่มี Idea จำนวนมาก…

5 Whys เครื่องมือง่ายๆ ที่ทรงพลัง

เคยหรือไม่ พอลงมือแก้ไขปัญหาบางอย่างไป อีกไม่นานปัญหาดังกล่าวก็กลับมาอีก หรือเมื่อดำเนินการแล้วส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นคือการไม่ได้ไปแก้ไขที่สาเหตุหรือต้นทางของปัญหา (Root cause) หรือการไม่ได้มองภาพอย่างเป็นระบบ (System Thinking) วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังถึงเครื่องมือง่ายๆ เครื่องมือหนึ่งที่หลายๆ องค์กรได้นำมาใช้เพื่อนำไปสู่การหาสาเหตุของปัญหาและดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงที่ต้นทางของปัญหาที่เกิดขึ้น เครื่องมือนี้รู้จักกันในชื่อ “5 Whys Analysis” ใครที่เกิดทันการ์ตูนอิกคิวซังคงจะคุ้นเคยตัวละครหนึ่งที่ชื่อว่า “เจ้าหนูจำไม”…

Evolution of Performance Management หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานจะไม่ใช่สิ่งสำคัญขององค์กรอีกต่อไป ? (ตอนที่ 2)

Evolution of Performance Management หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานจะไม่ใช่สิ่งสำคัญขององค์กรอีกต่อไป ? (ตอนที่ 2) เมื่อระบบประเมินผลในรูปแบบเดิมๆ ถูกตั้งประเด็นขึ้นอย่างแพร่หลายว่าเป็นระบบที่ไม่เกิดประโยชน์กับองค์กร (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในตอนที่ 1) คำถามคือแล้วองค์กรยังจำเป็นต้องมีระบบประเมินผลอยู่หรือไม่? หรือควรเป็นไปในรูปแบบใด ในมุมมองของผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานยังคงมีความสำคัญกับหลายๆ องค์กรอยู่ แต่คงจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบเดิมๆ อีกต่อไป การประเมินผลเพียงเพื่อให้คะแนน จ่ายผลตอบแทน…

Evolution of Performance Management หรือ KPI จะไม่ใช่สิ่งสำคัญขององค์กรอีกต่อไป ?

Evolution of Performance Management หรือ KPI จะไม่ใช่สิ่งสำคัญขององค์กรอีกต่อไป ? กระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือ  disruption ไม่เพียงส่งผลต่อองค์กรที่ต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงภายนอก ที่เข้ามากระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งทางด้านความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้น คู่แข่งขันทั้งในปัจจุบันและคู่แข่งขันรายใหม่ๆ การเข้ามาของเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงเท่านั้น การบริหารจัดการภายในองค์กรก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์กรจะต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน การประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance evaluation ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีกระแสความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น…

New Year’s Resolution with Organization Management

New Year’s Resolution with Organization Management เมื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่อีกครั้ง สิ่งที่พบได้อย่างสม่ำเสมอคือการตั้งเป้าหมายประจำปีทั้งเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายขององค์กร ที่ผ่านมาหลายๆคนอาจจะทำเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้สำเร็จ ในขณะที่หลายๆคนก็ไม่สามารถทำได้ บทความของ Harvard Medical School ได้กล่าวถึงการตั้งเป้าหมายประจำปีและวิธีการ 7 ประการที่จะทำให้เรามุ่งมั่นกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนี้ ฝันให้ยิ่งใหญ่ (Dream…