Category: บทความสั้น

5 Whys เครื่องมือง่ายๆ ที่ทรงพลัง

เคยหรือไม่ พอลงมือแก้ไขปัญหาบางอย่างไป อีกไม่นานปัญหาดังกล่าวก็กลับมาอีก หรือเมื่อดำเนินการแล้วส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นคือการไม่ได้ไปแก้ไขที่สาเหตุหรือต้นทางของปัญหา (Root cause) หรือการไม่ได้มองภาพอย่างเป็นระบบ (System Thinking) วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังถึงเครื่องมือง่ายๆ เครื่องมือหนึ่งที่หลายๆ องค์กรได้นำมาใช้เพื่อนำไปสู่การหาสาเหตุของปัญหาและดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงที่ต้นทางของปัญหาที่เกิดขึ้น เครื่องมือนี้รู้จักกันในชื่อ “5 Whys Analysis” ใครที่เกิดทันการ์ตูนอิกคิวซังคงจะคุ้นเคยตัวละครหนึ่งที่ชื่อว่า “เจ้าหนูจำไม”…