Author: nart.chantawong

บทความ EP22 Sense of Urgency จุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลง

คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเรากำลังอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง หลายๆ อย่างรอบๆ ตัวทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวและการทำงานล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่หากลองมองดูคนใกล้ๆ ตัวเรา จะพบว่าแต่ละคนก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป บางคนก็มีลักษณะของความกระตือรือร้น เร่งรีบในการทำกิจกรรมต่างๆ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่บางคนก็ไม่รู้สึกถึงความเร่งรีบกับเรื่องต่างๆ รอให้ใกล้ๆ กำหนดหรือ Deadline ค่อยมาเริ่มทำ หรือบางกรณีเมื่อเกิดปัญหาจึงค่อยมาคิดหาวิธีการในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นต้น Professor John P. Kotter…

EP21: สร้างแรงจูงใจด้วย gamification

พูดถึงคำว่า “เกม” หลายๆ คนคงมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไป บางคนก็อาจมองว่าเป็นสิ่งที่สนุกสนาน บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเสียเวลา แต่เชื่อได้ว่าทุกๆ คนคงเคยผ่านการเล่นเกมอะไรซักอย่างกันมาแล้วอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเกมเล็กอย่างอย่าง Solitaire, Minesweeper, tetris หรือเกมจริงจังบนเครื่อง console ฯลฯ ซึ่งจุดประสงค์ที่สำคัญของการเล่นเกมหลักๆ คือเพื่อการสร้างความบันเทิงให้กับผู้เล่น (แน่นอนว่าถ้าเล่นแล้วไม่สนุก เราก็คงไม่เล่นต่อจริงมั้ยครับ) ดังนั้นสิ่งที่ผู้พัฒนาเกมพยายามทำคือการสร้างให้เกิดแรงจูงใจกับผู้เล่น…

EP20 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเพื่อการยกระดับงานบริการ e-service

เนื่องจากผู้เขียนได้รับมอบหมายให้มาบรรยายหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเพื่อการยกระดับงานบริการ e-service” ให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ต้องดำเนินการพัฒนาการบริการให้เป็นรูปแบบดิจิทัล คิดว่าเนื้อหาที่เตรียมไว้สำหรับบรรยายน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นๆ เพราะหลักการนี้ไม่ได้ใช้เพียงแค่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ หน่วยงานที่กำลังต้องการพัฒนาเข้าสู่ระบบ e-service จึงขอนำมาเขียนเป็นบทความไว้ดังนี้ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ไม่ใช่เพียงแค่การนำเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือมาใช้เท่านั้น แต่เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนผ่านบริการที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความสะดวก และสร้างความโปร่งใสในการให้บริการ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร…

EP19 มาสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางความคิดด้วย Psychological Safety ในองค์กรกันเถอะ

เมื่อไม่นานมานี้ผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมกับหน่วยงานแห่งหนึ่ง เป็นรูปแบบการประชุม Workshop ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ค่อนข้างแปลกเพราะการประชุมในรูปแบบ Workshop คือการลงมือปฏิบัติผ่านการร่วมคิดร่วมทำ แต่ปรากฏว่าในเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงตลอดการประชุมมีคนที่ร่วมแสดงความคิดเห็นอยู่เพียงแค่ทีมวิทยากรกับผู้ร่วมประชุมอีก 1 หรือ 2 ท่านเท่านั้น ทั้งๆ ที่ในการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ประมาณ 30 กว่าคนได้ เท่ากับว่าแทบจะไม่ได้ความคิดเห็นอะไรจากผู้เข้าร่วมประชุมเพราะเกือบทุกคนปิดไมค์ ปิดกล้องอยู่กันแบบสงบเรียบร้อยตั้งแต่ต้นจนจบการประชุม เรื่องนึงที่เข้ามาในความคิดของผู้เขียนคือ…

EP18: ถอดรหัสแนวคิดการบริหารแบบ Shell

Shell เป็นบริษัทขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ถึงแม้ว่าธุรกิจหลักจะอยู่ในอุตสาหกรรมที่น่าจะเป็นขาลง เนื่องจากเทรนด์การใช้พลังงานของโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานไฟฟ้า แต่ทำไมภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว Royal Dutch Shell ยังสามารถสร้างรายได้สูงได้จนกระทั่งอยู่ในลำดับที่ 5 ของการจัดลำดับบริษัทที่มีรายได้สูงสุดของ Fortune 500 ในปี 2020 หรือหากย้อนกลับไปดูรายได้ในอดีตที่ผ่านมาก็ยังพบว่าบริษัท Shell ยังสามารถคงอันดับเป็นบริษัทที่มีรายได้สูงในอันดับต้นๆ มาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา Source: https://interactives.fortune.com/global_500_2020/dashboard/index.html…

EP17: Check-in คืออะไร ใครๆก็พูดกัน

กระแสที่เกี่ยวข้อวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานขององค์กรมีการปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบ Continuous performance management โดยเฉพาะ buzzword ที่มีการกล่าวถึงกันอย่างมากคำหนึ่งคือคำว่า “Check-in” วันนี้บทความของ Management in Action เราชวนมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง Check-in กันครับ Check-in คืออะไร แล้วทำไมถึงมีความสำคัญกับองค์กร? ด้วยสภาพแวดล้อมขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นรวมถึงการที่องค์กรต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในรูปแบบต่างๆ…

EP16: การเชื่อมโยง Scenario Analysis ไปสู่แผนกลยุทธ์

มาต่อกันอีกตอนกับเรื่อง Scenario ครับ เพราะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการจัดการที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงนี้ในการนำไปใช้ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ โดยเฉพาะเมื่อองค์กรต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน (Uncertainty) หลายๆ ด้าน Scenario Planning คือเครื่องมือในการสำรวจภาพในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น โดยแนวทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นการพิจารณาจากปัจจัยปัจจัยนำ (Driving forces) ที่มีผลกระทบสูงสุด และมีความไม่แน่นอนสูงสุด (Most impact & most…

EP15: เตรียมการอย่างไรไม่ให้ประชุมเสียเวลาเปล่า

ในการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น (Brainstorming) ภายในองค์กร หลายๆ ครั้งเราจะพบปัญหาที่ไม่สามารถได้รับความคิดเห็นที่หลากหลายจากผู้ร่วมประชุม เพราะผู้ร่วมประชุมไม่อยากที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมา หรือกลัวว่าสิ่งที่พูดมาจะไม่ได้รับการยอมรับหรือถูกต่อว่าจากคนในที่ประชุม ทำให้หลายๆครั้งเราสูญเสียโอกาสที่จะได้รับความคิดเห็นดีๆ หรือมุมมองที่หลากหลายจากผู้ร่วมประชุม เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา การสร้างให้เกิดบรรยากาศในการระดมความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพ (Effective brainstorming) การใช้เครื่องมือหรือหาแนวทางและวิธีการในรูปแบบที่สร้างสรรสิ่งใหม่ๆ จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยดึงความคิดเห็นของผู้ร่วมประชุมออกมา และทำให้ผู้ร่วมประชุมรู้สึกมีส่วนร่วมและเกิด engagement ในทิศทางการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อไป ในมุมมองและประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้มีโอกาสเป็นวิทยากรในการประชุมให้แก่หน่วยงานต่างๆ คิดว่าองค์ประกอบที่จะช่วยให้การประชุมสามารถระดมความคิดเห็นของผู้ร่วมประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

EP14: เมื่ออนาคตคือความไม่แน่นอน การเตรียมพร้อมในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ที่ผ่านมาผู้เขียนได้กล่าวถึงเครื่องมือที่น่าสนใจเครื่องมือหนึ่งเพื่อมาใช้ในการสำรวจและมองเห็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์และปัจจัยที่คาดไม่ถึง (Unexpected) และมีความไม่แน่นอน (Uncertainty) ในรูปแบบต่างๆ ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Scenario Planning กันไปแล้ว (EP12: Scenario Planning กับการวางแผนเชิงกลยุทธ์) เมื่อเราทราบสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการคือการเชื่อมโยง Scenario ที่ประเมินไว้ไปสู่การจัดทำกลยุทธ์ จากการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาอย่าง Bain &…

EP13: เครื่องมือทางการจัดการกับการนำมาใช้ในองค์กร

เครื่องมือทางการจัดการหรือที่เราเรียกว่า Management Tools ที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีอยู่อย่างมากมาย และมีพัฒนาการในแต่ละช่วงเวลามาอย่างต่อเนื่อง ในความเห็นของผู้เขียนเครื่องมือทางการจัดการก็เปรียบเสมือนอุปกรณ์ในการทำครัว ทั้งรูปแบบของอาหารและวัฒนธรรมของแต่ละที่ก็ล้วนมีความแตกต่างกันออกไป การที่เราจะทำอาหารออกมาอร่อยได้นั้นนอกจากเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมมาใช้แล้วเรายังต้องเลือกเครื่องมือที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับอาหารที่เรากำลังจะทำอยู่รวมถึงใช้มันอย่างถูกต้องด้วยเช่นเดียวกัน หากเปรียบเทียบเรื่องดังกล่าวกับองค์กรก็เช่นเดียวกัน นอกจากองค์ประกอบหลักขององค์กรที่จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อันได้แก่ 4’M คือ คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) และ การจัดการ…